CartagenaGuia

Viernes 20 de abril de 2018

Última actualización10:00:00 PM GMT

Playa

vivienda_compra_venta_playaViviendas y locales en compra venta en las Playas de cartagena y mar menor. Oportunidades, promociones, obra nueva, segunda mano en la manga.

Las playas de Cartagena y Area Mar Menor, son ideales para la adquisición de vivienda. Los precios han bajado mucho durante la crisis. Hasta el 50 % en algunos casos. La próxima instalación de la Paramount cerca del Mar Menor, prevee que no sean mucho mayores las bajadas de precio de apartamentos y casas de playa.

Te mantendremos informados con la máxima información  posible sobre viviendas y locales en Cartagena, la manga, mar menor.

Tanto de promociones nuevas, como de viviendas de segunda mano

ENGLISH - INGLÉS

Housing and local sale on the beaches of Cartagena and Mar Menor. Opportunities, promotions, new construction, resale in the manga.

The beaches of Cartagena and Mar Menor area are ideal for house purchase. Prices have fallen sharply during the crisis. Up to 50% in some cases. The next installment of Paramount near the Mar Menor, foresees much higher than the falls in prices of apartments and beach houses.

We will keep you informed with as much information as possible about local housing and Cartagena, the manga mar menor.

Both new developments, as previously owned homes

------

DEUTSCHE - ALEMÁN

Wohnungs-und lokalen Verkauf an den Stränden von Cartagena und Mar Menor. Chancen, Promotionen, Neubau, den Weiterverkauf in dem Manga.

Die Strände von Cartagena und Mar Menor sind ideal für Wohnungsbaukredite. Die Preise sind stark in der Krise gesunken. Up to 50% in einigen Fällen. Die nächste Rate in Höhe von Paramount in der Nähe des Mar Menor, sieht viel höher als der Rückgang der Preise von Wohnungen und Strandhäuser.

Wir informieren Sie, soviel Information wie möglich über die lokalen Wohnungs-und Cartagena, die Manga Mar Menor.

Beide Neuentwicklungen, wie bereits Häuser im Besitz

------

NORSK - NORUEGO

Bolig og lokal salg på strendene i Cartagena og Mar Menor. Muligheter, kampanjer, nybygg, videresalg i manga.

Strendene i Cartagena og Mar Menor området er ideelt for kjøp av bolig. Prisene har falt kraftig under krisen. Opp til 50% i enkelte tilfeller. Den neste utgaven av Paramount nær Mar Menor, forutser mye høyere enn fossen i prisene på leiligheter og strand hus.

Vi vil holde deg informert med så mye informasjon som mulig om lokale bolig og Cartagena, manga Mar Menor.

Begge nye utbygginger, som tidligere eide boliger

------

SVENSK - SUECO

Bostäder och lokal försäljning på stränderna i Cartagena och Mar Menor. Möjligheter, kampanjer, nybyggnation, återförsäljning i Manga.

Stränderna i Cartagena och Mar Menor området är idealiskt för bostadsköp. Priserna har sjunkit kraftigt under krisen. Upp till 50% i vissa fall. Nästa delen av Paramount nära Mar Menor, förutser betydligt högre än fall i priserna på lägenheter och hus strand.

Vi kommer att hålla er informerade med så mycket information som möjligt om den lokala bostads-och Cartagena, manga Mar Menor.

Båda de nya utvecklingen, som tidigare ägde bostäder

------

РУССКОЕ - RUSO

Жилищного строительства и продажи на местном рынке на пляжи Картахены и Мар Менор. Возможности, акции, новое строительство, продажи в манге.

Пляжи Картахены и Мар Менор область идеально подходит для покупки дома. Цены резко упали в период кризиса. До 50% в некоторых случаях. В следующем выпуске Paramount около Мар Менор, предусматривает гораздо выше, чем падение цен на квартиры и дома пляж.

Мы будем держать вас в курсе с какой максимально возможный объем информации о местных жилищно-Картахена, Манга Мар Менор.

Оба новых разработок, а ранее принадлежали дома

ladrillo

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS